วันนี้ชีวิตต้องเดินต่อไป

วันนี้ชีวิตต้องเดินต่อไป เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ ชีวิตต้องเดินต่อไป

ความตั้งใจในการดำเนินชีวิตต่อไปของเขาในวันที่ล่วงเลยมาจนถึงวัยกลางคนหลังจากที่ชีวิตผ่านอะไรมามากและช่างยาวนานมาจนค่อนชีวิตแล้ว ความจำเป็นบังคับให้ต้องมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในวัยที่คงมีเวลาเหลืออยู่อีกไม่มาก ความตั้งใจของของเขาคือหาวิถีทางที่จะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไรบนความเป็นจริงที่ต้องยอมรับและอยู่กับมันให้ได้ ความจริงของชีวิตไม่ได้สวยงามเหมือนความฝันที่เคยวาดภาพเอาไว้เลย เขาเคยมีความตั้งใจเสมอมาที่จะดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความดีและมีคุณธรรมความจริงใจและความเสียสละ ความเป็นสุภาพบุรุษที่แท้จริงคือมีความพร้อมที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทุกเมื่อโดยคิดถึงตัวเองน้อยที่สุด พร้อมที่จะให้อภัย พร้อมที่จะเป็นผู้ให้แม้ว่าจะต้องเจ็บปวดสักเท่าใด ด้วยสันดานส่วนตัวที่มันคงติดตัวมาจากชาติปางก่อนทำให้เขาเป็นคนที่อ่อนแอและลุ่มหลงในรูปสมบัติและจริตมารยาของสตรีเพศ จึงทำให้ชีวิตต้องหลงทางอยู่ในวัฏจักรของตัณหาราคะและความโลภจนต้องสูญเสียความตั้งใจในการดำเนินชีวิตที่เคยตั้งใจไว้ การมีชีวิตครอบครัวที่พังทลายทั้งสองครั้งถือว่าเป็นช่วงชีวิตที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของเขา ด้วยความรักและความเสียสละต่อภรรยาทั้งสอง แม้ว่าสิ่งที่ทำไปมันจะเป็นความเขลาและขาดเหตุผลในมุมมองของคนภายนอก ในที่สุดชีวิตคู่จบลงด้วยการนอกใจและหลอกลวง วันนี้เขาคือบุคคลล้มละลายและเป็นโรคซึมเศร้าต้องหนีจากบ้านที่ถูกธนาคารยึดไปที่ต่างจังหวัดมาอยู่ที่กรุงเทพฯ กลายเป็นคนตัวคนเดียวไม่มีญาติพี่น้อง เพื่อการเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาตั้งใจจะลุกขึ้นมาต่อสู้อีกครั้ง โดยพยายามหาเลี้ยงตนเอง และตั้งใจปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ตลอดชีวิตและก้าวเดินต่อไปอย่างระมัดระวังและมีสติ โดยจะพยายามทำประโยชน์และคุณค่าให้กับโลกนี้เท่าที่จะทำได้ ถึงแม้ว่าจะไม่มีใครอีกแล้วเขาก็พร้อมที่จะอยู่คนเดียวไปจนตลอดชีวิตและทำชีวิตในแต่ละวันให้มีคุณค่าโดยคิดเสมอว่าเขาโชคดีที่ตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วพบว่าตัวเองยังมีลมหายใจอยู่ ความทุกข์หรือความสุขไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่จริงและยั่งยืน มันเป็นเพียงสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วก็ผ่านไป นี่แหละคือสัจธรรมของชีวิตคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอน ความจริงของชีวิตคือความว่างเปล่าไม่มีอะไรให้ยึดมั่นถือมั่น สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์จะพึงทำคือการสั่งสมบุญบารมีเท่านั้น และเมื่อลมหายใจสุดท้ายของชีวิตมาถึงเขาก็จะขอจากโลกนี้ไปอย่างสงบและเงียบโดยไม่เป็นภาระแก่ผู้อื่นมากจนเกินไป เครดิตภาพ Dairy of ModX, ยินดีด้วย, Thumbsup #เรื่องทั่วไป #เกร็ดความรู้รอบตัว #เทคนิคต่างๆ #สาระน่าสนใจ #ชีวิตต้องเดินต่อไป