ดนตรีบำบัดได้

ดนตรีบำบัดได้

การใช้ดนตรีช่วยรักษาหรือเยียวยาภายหลังการรักษาด้วยวิธีของแพทย์แผนปัจจุบันไม่ใช่เรื่องใหม่อีกต่อไปแล้ว ผลการวิจัยเบื้องต้นจากมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ พบว่า หลังจากทดลองให้ผู้ป่วยซึ่งรอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง ฟังเพลงวันละ 2 ชั่วโมง เป็นเวลา 3 เดือน ปรากฏว่า ผู้ป่วยมีความจำดีขึ้น 60 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ผู้ป่วยซึ่งฟังเทปเสียงอ่านหนังสือดีขึ้น 18 เปอร์เซ็นต์ ส่วนผู้ที่ไม่ได้ฟังอะไรเลยดีขึ้น 29 เปอร์เซ็นต์ การฟังเพลงยังช่วยให้ผู้ป่วยสามารถควบคุม สั่งการ และตัดสินใจ ทำกิจกรรมต่าง ๆ ดีขึ้น 17 เปอร์เซ็นต์ ส่วนผู้ป่วยอีก 2 กลุ่มดังกล่าว ข้างต้น ไม่มีพัฒนาการในด้านนี้เลย ยิ่งกว่านั้นผู้ป่วยที่ฟังเพลงยังมีอาการเศร้าซึมและสับสนน้อยกว่า อีกด้วย #ดนตรีบำบัด #การรักษา #จีคลับสล็อต