ดาวเคราะห์น้อย “อะโพฟิส” อนุภาคเท่าระเบิดนิวเครียร์ 8,000 ลูก

ดาวเคราะห์น้อย “อะโพฟิส” อนุภาคเท่าระเบิดนิวเครียร์ 8,000 ลูก เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ ดาวเคราะห์น้อยอะโพฟิส

               ย้อนไปในปี พ.ศ. 2541 ภาพยนตร์เกี่ยวกับวันล้างโลกมีให้ชมมากมายหลายเรื่อง เช่น เรื่อง Armageddon ภาพยนตร์เกี่ยวกับดาวหางขนาดใหญ่ กำลังดึงความเร็วเข้าหาโลก และเหลือเวลาเพียง 18 วันก่อนจะเข้าชั้นบรรยากาศ โดยคนทั้งโลกฝากความหวังไว้กับทีมขุดน้ำมันที่จะต้องขึ้นไปวางระเบิดนิวเคลียร์ เพื่อทำลายดาวดวงนั้น ส่วนเรื่อง Deep Impact เนื้อเรื่องไม่แตกต่างกันมาก เพียงแต่เรื่องนี้เพิ่มเนื้อหาด้านการหาที่หลบภัยเป็นแผนสำรองหากทีมทำลายดาวหางดวงนี้ไม่สำเร็จ จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเรื่องราวเหล่านี้ใกล้ความจริงเข้ามาทีละน้อย ๆ ในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้า                ดาวเคราะห์น้อย เป็นวัตถุแข็งที่มีขนาดเล็กและยังคงหลงเหลืออยู่ ล่องลอยในอวกาศเพราะไม่สามารถเข้าไปรวมกันเป็นดาวเคราะห์ใหญ่ได้ ดาวเคราะห์น้อยโดยทั่วไปมีขนาดที่ไม่ตายตัว และรูปร่างไม่แน่นอน พื้นผิวเต็มไปด้วยหลุมบ่อ และอยู่ในวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสบดี สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ดาวเคราะห์น้อยที่สะท้อนแสงน้อย ส่วนใหญ่ประกอบด้วยคาร์บอน ซึ่งเป็นดาวที่มีมากที่สุด ดาวเคราะห์น้อยสะท้อนแสงปานกลาง ประกอบด้วยซิลิกา และดาวเคราะห์น้อยสะท้อนแสงมาก ส่วนใหญ่ประกอบด้วยโลหะ นักดาราศาสตร์สามารถค้นพบและตั้งชื่อดาวเคราะห์น้อยได้มากกว่า 20,000 ดวง ซึ่งดวงมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 100 กิโลเมตรมีอยู่ประมาณ 200 ดวง นอกนั้นเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดเล็ก ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 กิโลเมตร เท่านั้น […]