ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ ประกอบด้วยดวงอาทิตย์ และ วัตถุอื่นๆที่โคจรรอบดวงอาทิตย์เนื่องจากแรงโน้มถ่วง ได้แก่ดาวเคราะห์ 8 ดวงกับดวงจันทร์บริวารที่ค้นพบแล้ว 167 ดวง มีมวล 1.001 มวลสุริยะ ระยะห่างจากแถบไค50 AU มีจำนวนดาวฤกษ์ 1 ดวง และมีจำนวนดาวเคราะห์ 8 ดวงเป็นรู้จักดาวเคราะห์แต่ละดวงกันเลย 1. ดาวพุธ ดาวพุธ เป็นดาวเคราะห์ขนาดเล็กมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4,879 กิโลเมตร และอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดหมุนรอบตัวเองในทิศทางเดียวกันกับการเคลื่อนที่รอบดวงจันทร์คือจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์ 88 วัน ซึ่งยาวนานที่สุดในระบบสุริยะ 2. ดาวศุกร์ ดาวศุกร์ เป็นดาวเคราะห์หินมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 12,140 กิโลเมตรอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นอันดับที่ 2 มีขนาดใกล้เคียงกับโลกจึงได้ชื่อว่าเป็นฝาแฝดของโลก ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่ร้อนที่สุดในระบบสุริยะ โดยมีอุณหภูมิ 480 องศาเซลเซียส เมื่อมองมาจากบนโลกแล้ว ดาวศุกร์มีแสงสว่างมากที่สุดรองจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์  3. โลก  โลก เป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ  12,756 กิโลเมตรและอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ที่ 3 ใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์ประมาณ 365 วันและใช้เวลาหมุนรอบตัวเอง 24 […]