ถนัดมือข้างซ้ายหรือขวา บ่งบอกการใช้งานของสมองได้

ถนัดมือข้างซ้ายหรือขวา บ่งบอกการใช้งานของสมองได้ เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ ถนัดมือข้างซ้ายหรือขวา

               จากการสำรวจและวิจัยพบว่า คนที่ถนัดใช้มือข้างขวา จะมีอยู่ประมาณ 85 เปอร์เซ็นต์ และคนที่ถนัดมือข้างซ้ายมีเพียง 15 เปอร์เซ็นต์ ของประชากรทั่วโลก แต่หากจะถามว่าต้องเปลี่ยนจากคนถนัดมือข้างซ้ายให้เป็นมือข้างขวาให้เหมือนกับคนส่วนใหญ่ทั่วโลกมีความจำเป็นหรือไม่ และการใช้มือข้างซ้ายมีผลต่อสมองและสติปัญหามากแค่ไหน ลองมาดูกัน                โครงสร้างของมนุษย์เรานั้น เริ่มมาจากกล้ามเนื้อมัดใหญ่ตั้งแต่ศีรษะไปจนถึงปลายเท้า จากนั้นพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กจากมือไปสู่ปลายนิ้ว การใช้มือหรือนิ้วมือจับสิ่งจนคล่องนั้น ต้องใช้เวลานาน ในช่วงนี้วิวัฒนาการของมนุษย์สามารถหยิบจับได้ทั้งสองข้างจนดูไม่ออกว่ามีความถนัดข้างไหน แต่เมื่อเวลาผ่านไป สมองเริ่มใช้งานได้ดี ร่างกายมีการพัฒนา ช่วงวัย 2-3 ปี เป็นวัยที่มีความซับซ้อนของธรรมชาติเป็นเครื่องกำหนดให้สามารถหยิบหรือจับวัตถุด้วยนิ้วรวมถึงการใช้มือเพื่อการเขียนหรือลากเส้น แม้รายละเอียดในช่วงวัยนี้แม้จะสามารถเดาได้ว่าถนัดมือข้างไหน แต่ไม่ชี้ชัดอย่างชัดเจนจนกว่าจะอายุ 5 ปีขึ้นไป                งานวิจัยบ่งบอกว่า ร่างกายของมนุษย์เมื่ออยู่ในครรภ์มารดา ระบบประสาทจะอยู่ทางซีกขวามากถึง 60 เปอร์เซ็นต์ ทำให้เด็กรับรู้การเคลื่อนไหวของมารดาได้ และปัจจัยอื่น ๆ ของมารดาที่ทำให้ทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนคลอดออกมารับรู้ได้ว่ามือข้างไหนที่ทำให้อบอุ่น และเคยชินเป็นผลต่อการเลือกใช้มือเป็นข้างที่ถนัดต่อไปในอนาคต – ถนัดมือข้างซ้ายหรือขวา ไม่ต่างกัน                คนที่ถนัดมือข้างซ้ายโดยส่วนมากจะมีทักษะทางดนตรี การฟัง ด้านภาษา เก่งคณิตศาสตร์ คิดเร็วทำเร็ว ทำงานหรือกิจกรรมพร้อมกันได้ และมีทักษะด้านสถาปัตยกรรม มีอารมณ์ไม่คงที่ หงุดหงิดง่าย […]