ทรัพย์มรดก

ทรัพย์มรดก เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ ทรัพย์มรดก

         คนเราเกิดมาเมื่อเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่มีหน้าที่การงานทุกคนหวังสร้างฐานะตัวขึ้นมาจนมีทรัพย์สิน จะมีมากหรือน้อยก็แล้วแต่ความพร้อมและความสามารถของแต่ละคน บางคนก็ไม่มีทรัพย์สินอะไรแถมยังมีหนี้ด้วย เมื่อยังมีชีวิตอยู่และมีทายาทคนที่ไม่ประมาทกับชีวิตก็จะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับกฏหมายมรดกเอาไว้ก่อนเพราะชีวิตคนเราไม่แน่นอนความตายอาจจะมาถึงโดยที่เราไม่ได้เตรียมตัวหรือเตรียมใจเมื่อใดก็ได้ คนที่มีทรัพย์มรดกมากบางคนก็ที่ไม่ประมาทเขาจะเตรียมทำรายการทรัพย์สินเอาไว้และแบ่งแยกรายการทรัพย์สินส่วนตัวกับทรัพย์สินสมรสออกจากกัน ทางที่ดีก็ควรทำพินัยกรรมไว้ให้แก่ทายาทเลย เพราะหากเสียชีวิตไปโดยที่มีทายาทหลายคนก็จะเป็นเรื่องยุ่งยากตกแก่ทายาทในการยื่นคำร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดก ซึ่งบางกรณีก็ตกลงกันระหว่างทายาทไม่ได้ต้องอาศัยอำนาจศาลเพื่อหาข้อยุติให้ก็มีอยู่บ่อย – ทรัพย์มรดกคุณแม่          ผู้เขียนมีประสบการณ์ครั้งแรกในการเป็นผู้จัดการมรดกกิดขึ้นนานมากแล้ว ทรัพย์มรดกคือที่ดินของคุณแม่ของผู้เขียนเอง คุณแม่ท่านเสียชีวิตไปตั้งแต่พ.ศ. 2514 แล้ว แต่คุณน้าซึ่งเป็นน้องชายของท่านมาแจ้งให้ทราบหลังจากคุณแม่เสียชีวิตมาเป็นสิบปีว่าคุณแม่ยังมีชื่อเป็นเจ้าของร่วมอยู่ในโฉนดที่ดินแปลงหนึ่งในต่างจังหวัด จึงต้องมีการตั้งทายาทมาจัดการมรดกส่วนนี้ แต่ตอนนั้นผู้เขียนอายุน้อยมากยังไม่ค่อยรู้เรื่องกฎหมายมรดก คุณน้าจึงทำหน้าที่จัดหาทนายและยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลแต่งตั้งผู้เขียนเป็นผู้จัดการมรดกของคุณแม่ ผู้เขียนเองมีหน้าที่ไปให้ปากคำศาลในวันที่นัดสืบพยาน ภายหลังศาลจึงมีคำสั่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกของคุณแม่ แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าปัจจุบันผู้เขียนยังไม่ได้รับมรดกนี้เลยโดยพี่และน้องก็เสียชีวิตไปหมดแล้ว เนื่องจากที่ดินของคุณแม่แปลงนี้เป็นที่ตาบอดและไม่มีถนนเข้า จึงน่าจะไม่มีคนสนใจที่จะซื้อ อีกเหตุผลหนึ่งคือที่ดินแปลงนี้มีเจ้าของร่วมหลายคน จึงไม่ง่ายที่จะตกลงกันได้ในการขายที่ดินแปลงนี้ – ทรัพย์มรดกคุณอา          เมื่อปี พ,ศ. 2555 คุณอาของผู้เขียนซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์มรดกเสียชีวิตและไม่มีพินัยกรรม ผู้เขียนได้รับการยินยอมพร้อมใจจากทายาทที่เหลืออยู่ให้ทำหน้าที่จัดการมรดกของคุณอา คงจะเป็นเพราะมีความใก้ลชิดกับท่านมาตลอดและเป็นหลักในการดูแลเมื่อท่านป่วย ตลอดจนเป็นหลักในการจัดการงานฌาปณกิจของท่าน ในครั้งนี้ผู้เขียนอายุมากและมีความรู้ในทางกฏหมายแล้ว จึงศึกษากฏหมายมรดกและสิทธิของทายาทเพิ่มเติม ทายาทมีสองประเภทคือ ทายาทโดยพินัยกรรมและทายาทโดยธรรม ในกรณีของคุณอานี้ไม่มีพินัยกรรม ดังนั้นทรัพย์มรดกจึงต้องตกแก่ทายาทโดยธรรม ซึ่งทางกฏหมายคือ คู่สมรสและผู้สืบสันดาน ผู้สืบสันดานคือ บุตรและหลาน, บิดามารดา, พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน คุณอาท่านเป็นคนโสดและพ่อและแม่ก็เสียชีวิตไปนานแล้ว ในขณะนั้นคือยังมีพี่น้องร่วมบิดามารดาของท่านอีกสามคน ทั้งสามท่านได้ลงนามในหนังสือยินยอมให้ผู้เขียนเป็นผู้จัดการมรดก คุณอามีหลานหลายคน คือผู้เขียนและพี่น้องรวมสามคนซึ่งเป็นลูกของพี่ชายคือคุณพ่อของผู้เขียนซึ่งท่านเสียชีวิตไปแล้ว […]