ธรรมเนียมปฏิบัติประจำของศาสนาที่ควรรู้

ธรรมเนียมปฏิบัติประจำของศาสนาที่ควรรู้ เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ ธรรมเนียมปฏิบัติประจำของศาสนา

               ทุกศาสนาต่างสอนให้มนุษย์เป็นคนดี มีความรักต่อเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกด้วยกัน และระลึกถึงศาสดา รวมถึงคำสอนของศาสนาตัวเองเสมอ ในที่นี่เราจะขอพูดถึงศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลามที่มีผู้คนจากทั่วโลกนับถือกันแพร่หลายซึ่งด้วยความที่มีคนนิยมนับถือกันมากจึงทำให้เราได้เห็นธรรมเนียมปฏิบัติประจำของแต่ละศาสนาที่มีความน่าสนใจด้วย ในเมื่อ 3 ศาสนานี้มีอยู่ทั่วเมืองไทยของเรา เราก็ควรที่จะเข้าใจถึงการปฏิบัติพิธีของศาสนา แม้ว่าตัวเองจะนับถือคนละศาสนาก็ตาม แต่เมื่อใดที่คุณได้เข้าเมืองตาหลิ่วก็ต้องหลิ่วตาตาม การรู้ถึงธรรมเนียมเขาจะทำให้เรารู้จักชีวิตของเขามากขึ้นและไม่รู้สึกว่าแปลกแยกเพราะคำว่า “ไม่รู้อะไรเลย” – การทำบุญของศาสนาพุทธ                ตามธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบทอดมาอย่างยาวนานของศาสนาพุทธ ทุกสัปดาห์จะมีวันพระ 1 วันซึ่งทุกวันพระ เราก็จะไปทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์กันในตอนเช้า บางวัดก็จะทำบุญตั้งแต่ 7 – 8 โมง แต่บางวัดก็จะทำบุญกันตั้งแต่ 8 โมงเป็นต้นไปแล้วแต่การปฏิบัติ ในสมัยก่อนนั้น การไปทำบุญทุกวันพระจำเป็นต้องไปทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องหยุดงานช่วงเช้า ส่วนเด็กนักเรียนจะมีการหยุดการเรียนการสอนให้เพื่อที่เด็กจะได้ใช้เวลาในการทำบุญ ฟังธรรมจากพระสงฆ์อันเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรโรงเรียนไทยในการปลูกฝังเด็กให้รักในศาสนา แต่สมัยนี้การทำบุญในวันพระไม่มีกฎว่าต้องไปทุกคน หากใครสะดวกก็มาได้ แต่หากใครที่ติดภาระก็ให้มาทำบุญในวันสำคัญทางพุทธศาสนาได้ – การเข้าโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ของศาสนาคริสต์                ชาวคริสต์ทุกคนจะต้องเข้าทำพิธีมิสซาโดยการสวดมนต์ เปิดหนังสือเพลงร้องถึงพระผู้เป็นเจ้า และมีให้เรายืน นั่ง หรือคุกเข่าในโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ เพราะตามประวัติความเป็นมาแล้ว วันอาทิตย์หรือวันที่ 7 ของทุกสัปดาห์เป็นวันที่พระเจ้าให้มนุษย์เข้ามานมัสการพระเจ้าเพื่อรับพรและกำลังในการใช้ชีวิตได้ ด้วยพระองค์จะทรงหยุดพักหลังจากการสร้างโลกมา 6 วัน – […]