ผ่านมาแล้วกี่สิบปี ประชาธิปไตยก็ยังเป็นแค่ชื่อ เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ ประชาธิปไตย

ผ่านมาแล้วกี่สิบปี ประชาธิปไตยก็ยังเป็นแค่ชื่อ

– นับแต่ปีนั้น จนถึงปีนี้ ผ่านมาแล้วกี่สิบปี ประชาธิปไตยก็ยังเป็นแค่ชื่อ    Cr.freedomofinfo.org           มีสิทธิ์ทางความคิด แต่กลับใช้ไม่ได้ พวกเขาแค่ต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศ ไม่ใช่มีความคิด แต่ใช้ไม่ได้ ต้องถูกกระทำเหมือนคนไร้เสียง ไร้ตัวตน ตั้งแต่สมัยไหนแล้ว ก็ยังเหมิอนเดิม ไม่มีความเปลี่ยนแปลงใด ๆ นี่น่ะหรือ ประเทศที่มีอิสระทางความคิดและการกระทำ ผ่านมาแล้วกี่สิบปี ประชาธิปไตยก็ยังเป็นแค่ชื่อ  คุณจำเหตุการณ์ครั้งสำคัญของประเทศไทยในการเรียกร้องประชาธิปไตย เรียกร้องความเป็นธรรมของประชาชนชาวไทยได้หรือไม่