วันซอลลัล ปีใหม่เกาหลี คนเกาหลีต้องทำอะไรในวันนี้

วันซอลลัล ปีใหม่เกาหลี คนเกาหลีต้องทำอะไรในวันนี้ เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ วันซอลลัล ปีใหม่เกาหลี

วันตรุษเกาหลี หรือวันซอลลัล นับวันตามปฏิทินจันทรคติ เหมือนกันกับอีกหลายประเทศในเอเชีย เช่น จีน ธิเบต เป็นต้น ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นของปีใหม่ เป็นวันหยุดที่สำคัญมากวันหนึ่งของประเทศเกาหลี ซึ่งประเพณีนี้ได้รับอิทธิพลมาจากลิทธิขงจื้อจากประเทศจีน สืบทอดกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยของอาณาจักรชิลลา เป็นดินแดนหนึ่งในช่วง 57 ปี ก่อนคริสต์ศักราช จนถึง ค.ศ. 935 ตรงกับยุคสมัยสามก๊กของเกาหลี เรื่อยมาจนถึงในช่วงราชวงศ์โซซอนปกครองในช่วงปี ค.ศ. 1932- 1897 และประเพณีนี้ได้ถูกยกเลิกไปเกือบหนึ่งร้อยปี ในช่วงที่ประเทศญี่ปุ่นยึดครองเกาหลีเอาไว้ ในช่วงเวลานั้นชาวเกาหลีจะขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินสุริยคติโดยถือเอาวันที่ 1 มกราคม แบบตะวันตกตามปฏิทิตเกรกอเรียน เรียกว่า ชินจ็อง แทน จนกระทั้งในปี ค.ศ. 1989 จึงกลับมาฉลองตรุษเกาหลีในแบบเดิมอีกครั้ง – สิ่งที่คนเกาหลีจะทำในเทศกาลซอลลัล                ในเทศกาลนี้จะมีสามวัน คือวันซูซอก วันซอลลัล และวันดาโนะ ร้านค้าต่าง ๆ รวมถึงโรงเรียนและสถานที่ราชการจะหยุดทำการ ผู้คนส่วนใหญ่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา คล้าย ๆ กับวันสงกรานต์ของประเทศไทยกลับไปพบญาติที่บ้านเกิด ซึ่งเป็นการรวมตัวกันเพื่อบูชาบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ เรียกว่า ชารเย ในวันนี้คนเกาหลีจะตื่นนอนแต่เช้า […]