ผลเสียจากการแปลงไฟล์ PDF เป็น Doc

ผลเสียจากการแปลงไฟล์ PDF เป็น Doc เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ ผลเสียจากการแปลงไฟล์PDFเป็นDoc

               ในการทำเอกสารหรืองานต่าง ๆ ที่คุณต้องการเนื้อหาจากในตำราหรือคู่มือต่าง ๆ มาอ้างอิงโดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่เพราะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะจึงทำให้เสียเวลา ทำให้หลายคนเลือกที่จะนำไฟล์เอกสารนั้น ๆ ซึ่งสมัยนี้หากนำมาลงในเว็บไซต์ก็มักจะมาในรูปแบบไฟล์สกุล PDF นำใช้โดยการแปลงไฟล์ให้เป็นสกุล Doc เพื่อให้สามารถ Copy หรือนำข้อมูลจากไฟล์เอกสารบางส่วนมาปรับใช้ได้ แต่ในความจริงแล้ววิธีแปลงไฟล์ PDF เป็น Doc ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตคุณรวดเร็วขึ้นอย่างที่คิดง่าย ๆ หรอก เพราะไฟล์เอกสาร PDF ที่ถูกแปลงให้เป็น Doc จะมีผลเสียตามมาในเอกสาร ดังนี้ – ตัวหนังสือที่ถูกแปลงไฟล์ PDF เป็น Doc จะมีการตกหล่น                ตัวหนังสือที่ถูกแปลงไฟล์ PDF เป็น Doc จะไม่ได้ถูกจัดเรียงให้สวยเป็นแนว มีการเว้นวรรค หรือเป็นคำที่สละสลวยตรงตามไฟล์ PDF เดิมเลยแม้แต่น้อย เพราะผลเสียจากการแปลงไฟล์จะทำให้ตัวหนังสือเกิดความเพี๊ยนไป ไม่เป็นคำ และกลายเป็นประโยคที่ตกหล่น สระและพยัญชนะต่าง ๆ จะไปผสมปนเปกันมากมายไม่เหลือเค้าโครงเดิมจนไม่สามารถอ่านออกว่าเป็นคำหรือความหมายใดกันแน่ ซึ่งการที่ตัวหนังสือในไฟล์ PDF ที่ถูกแปลงเป็น Doc ตกหล่นก็ย่อมเกิดจากการป้องกันความปลอดภัยของตัวไฟล์ […]