มหาอุทกภัยปี 2554

มหาอุทกภัยปี 2554 เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ มหาอุทกภัยปี2554

         ปี พ.ศ. 2554 ได้ ประเทศไทยประสบกับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ถึงขั้นที่เรียกได้ว่าเป็นมหาอุทกภัยในปีนั้น ในอดีตประเทศไทยเคยประสบอุทกภัยใหญ่มาแล้วในปี พ.ศ. 2485 ผู้เขียนได้เห็นเหตุการณ์ในปีนั้นจากภาพยนตร์เก่าของคุณแท้ ประกาศวุฒิสาร น้ำท่วมถนนในพระนครหลายสาย น้ำท่วมสนามหลวง ถนนราชดำเนิน สถานีรถไฟหัวลำโพง ลานพระบรมรูปทรงม้า อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ นายกรัฐมนตรีพระยาพหลพลพยุหเสนา รัฐมนตรี ผู้แทนราษฎร ประธานสภา ต้องนั่งเรือมาประชุมสภาที่พระที่นั่งอนันตสมาคม ตามถนนมีคนมาพายเรือเล่นกันเพราะน้ำท่วมถึงเอว เหตุการณ์ในอดีดนี้ผ่านสายตาหลายครั้งไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นในสมัยนี้ที่บ้านเมืองเจริญแล้วและมีระบบป้องกันน้ำท่วมที่ดีกว่าสมัยก่อนมาก – เหตุการณ์ก่อนเกิดมหาอุทกภัย          ปี 2554 ก่อนเกิดอุทกภัยมีความผิดปกติของสภาพอากาศคือมีเหตุการณ์ที่เรียกว่าลานีญ่าทำให้ฝนตกเร็วกว่าปกติโดยเริ่มตกชุกตั้งแต่เดือนมีนาคมและเมษายน ปีนั้นมีพายุเข้ามาประเทศไทย 5 ลูก สาเหตุอีกประการมาจากการบริหารจัดการการระบายน้ำจากเขื่อนหลักเนื่องจากพายุทั้ง 5 ลูกทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนสูงมากทั้งเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิตต์และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ความล่าช้าในการผันน้ำลงสู่คลองสายแยกจากแม่น้ำและสภาพของคลองผันน้ำที่ขาดการบำรุงรักษา รวมถึงผลกระทบจากร่องมรสุมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม น้ำจากทางเหนือเริ่มไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ภาคกลางน้ำท่วมตั้งแต่นครสวรรค์ลงมา ท่วมหนักที่อยุธยา นิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เช่นนิคมอุตสาหกรรมโรจนะและนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ในที่สุดน้ำก็มาถึงรังสิตและสนามบินดอนเมืองเครื่องบินหลายลำจอดตายอยู่น้ำท่วมถึงท้องเครื่องบิน น้ำเริ่มไหลเข้าสู่กรุงเทพฯในเวลาต่อมา – ประสบการณ์ส่วนตัวจากมหาอุทกภัย          ปลายเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 อุทกภัยส่งผลทำให้น้ำท่วมทางภาคเหนือแล้วแต่ยังไม่ลงมาภาคกลาง ผู้เขียนขับรถจากกรุงเทพฯ กลับบ้านที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย […]