สังเกตมะเร็งผิวหนัง

สังเกตมะเร็งผิวหนัง

มะเร็งผิวหนังเป็นมะเร็งที่ตรวจพบ ได้ง่ายกว่ามะเร็งชนิดอื่น เพราะสามารถสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับผิวหนังได้ตั้งแต่แรกๆ ที่ผ่านมา มีคำแนะนำว่าให้สังเกตได้ที่มีขนาดใหญ่กว่า 6 มิลลิเมตรหรือขนาดพอๆ กับยางลบที่ติดอยู่ท้ายดินสอ แต่ผลการวิจัยระยะหลังๆ ระบุว่า ผู้ที่เป็นมะเร็งผิวหนัง 22 เปอร์เซ็นต์เกิดจากไฝที่มีขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร จึงไม่ควรพิจารณาที่ขนาดเพียงอย่างเดียว นักวิจัยแนะนำว่า หากไฝดังกล่าวมีสีดำและมีอาการระคายเคือง แม้จะมีขนาดเล็กก็ควรไปพบแพทย์ เพื่อตรวจดูว่าเป็นแค่ไม่ธรรมดา หรืออาจกลายเป็น ปัญหาใหญ่ในอนาคต #มะเร็ง #มะเร็งผิวหนัง #ฝากเงินขั้นต่ำ50บาท