ยูนิฟอร์มสำคัญยังไง

ยูนิฟอร์มสำคัญยังไง เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ ยูนิฟอร์ม

         ยูนิฟอร์มเป็นเครื่องแสดงความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กร องค์กรบางแห่งก่อตั้งมานับเป็นร้อยปีและมีวัฒนธรรมของตัวเอง การมียูนิฟอร์มของตนเองเป็นการสร้างความภูมิใจแก่สมาชิกขององค์กรที่สวมใส่ การสวมใส่ยูนิฟอร์มยังเป็นการเกียรติและแสดงความเคารพต่อผู้ก่อตั้งองค์กร แสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของสมาชิกในองค์กรและสร้างความมีระเบียบแบบแผนและความน่าเชื่อถือให้องค์กรนั้น ประเทศที่มีความเจริญแล้วจึงให้ความสำคัญกับยูนิฟอร์ม เพื่อแสดงถึงความมีอารยธรรมทั้งในระดับประเทศจนถึงส่วนย่อยในสังคมของประเทศนั้น ในประเทศไทยของเราให้ความสำคัญกับยูนิฟอร์มมาตั้งแต่สมัยโบราณถึงปัจจุบัน          โรงเรียนมีระเบียบให้นักเรียนใส่ยูนิฟอร์มตั้งแต่ระดับอนุบาลจนกระทั่งถึงประถมและมัธยม เครื่องแบบนักเรียนชายและหญิงคือเสื้อสีขาว นักเรียนทุกโรงเรียนต้องใส่เสื้อสีขาวมีสัญญลักษณ์ของโรงเรียนเป็นลายที่ปักที่อยู่ที่ อกเสื้อ บางโรงเรียนก็ให้ติดเข็มของสถาบันด้วย ส่วนกางเกงของนักเรียนชายเป็น สีดำ สีน้ำเงิน หรือสีกากีและสวมเข็มขัดหนังสีเดียวกับกางเกง โรงเรียนที่นักเรียนชายใส่กางเกงสีดำ  นักเรียนหญิงส่วนใหญ่ใส่กระโปรงสีกรมท่า สีดำ สีแดง และสีม่วง บางโรงเรียนที่มีเด็กเล็กใส่กางเกงหรือกระโปรงเป็นลายสี่เหลี่ยมหรือที่เรียกว่าลายสก๊อต บางโรงเรียนก็มีผ้าผูกคอประกอบการแต่งกายสำหรับนักเรียนหญิง          โรงเรียนระดับมัธยมถ้าเป็นโรงเรียนรัฐบาลมักจะมีการเรียนลูกเสือและเนตรนารีด้วย ยูนิฟอร์มลูกเสือมีความหมายถึงฑูตแห่งความดี การเรียนลูกเสือก็เพื่อปลูกฝังระเบียบวินัยและความดีมีคุณธรรม ในประเทศไทยรัชกาลที่ 6 ทรงให้กำเนิดลูกเสือขึ้น โดยแบ่งเป็น 3 เหล่า คือ เหล่าเสนา เหล่าอากาศ และเหล่าสมุทธ แต่ที่พบมากที่สุดคือเหล่าเสนาที่แต่งกายด้วยยูนิฟอร์มสีกากี องค์ประกอบสำคัญของยูนิฟอร์มลูกเสือแบ่งออกเป็น หมวก ชุดลูกเสือ เข็มขัด ผ้าพันคอ ถุงเท้าและรองเท้า รวมถึงเครื่องหมายและตราสัญลักษณ์พิเศษ ลูกเสือในประเทศไทยมีทั้งชายและหญิง สำหรับนักเรียนหญิงจะมีกิจกรรมโดยเฉพาะคือเนตรนารี หรือลูกเสือหญิง รัชกาลที่ 6 ทรงให้กำเนิดเนตรนารีเช่นกัน เนตรนารีสวมยูนิฟอร์มสีเขียวทั้งชุด          […]