รวมคลาสเรียนสุดแปลก ไม่เหมือนใคร เปิดสอนจริงในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลก

รวมคลาสเรียนสุดแปลก ไม่เหมือนใคร เปิดสอนจริงในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลก เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ รวมคลาสเรียนสุดแปลก

               เนื่องจากยุคโลกาภิวัตน์ที่เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของคนทั่วไปเชื่อมโยงเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ อย่างมากมาย รวมไปถึงการเปิดเสรีทางการศึกษา ทำให้สถาบันการศึกษาต้องพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อโลกปัจจุบัน จึงมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนขึ้นอย่างมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนให้มากขึ้น                จากการแข่งขันที่เกิดขึ้นในโลกของทุนนิยมสร้างความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้คนในสังคมต้องการที่จะเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงมีความสนใจในการศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ความต้องการทางเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันได้ ดังนั้นสาบันการศึกษาจึงพยายามที่จะพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ ขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้เรียนได้เรียนตามความชอบและความถนัด จึงมีคลาสเรียนสุดแปลกเกิดขึ้นมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ วิชาที่ว่ามีอะไรบ้างลองไปดูกัน – วิชาแปลก ๆ จากมหาวิทยาลัยทั่วโลก                1. วิชาปีนต้นไม้ วิชาที่เน้นการเรียนการสอนปีนต้นไม้อย่างไรให้ปลอดภัย และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม รวมถึงเทคนิควิธีการปีนป่ายให้ไปถึงยอดของต้นไม้ การโดดข้ามโดยเท้าไม่แตะพื้น นอกจากนี้ยังมีฝึกปฏิบัติจริงในต่างประเทศอีกด้วย วิชาเรียนสุดแปลกนี้เปิดสอนที่ มหาวิทยาลัย Cornell University                2. วิชาการชมโทรทัศน์ แค่ชื่อหลายคนอาจจะคิดว่า เป็นการนอนดูทีวีอย่างสบายใจ แต่แท้จริงแล้วเป็นวิชาที่ว่าด้วยเนื้อหาของรายการทางโทรทัศน์ ที่มีผลกระทบในชีวิตประจำวัน รวมถึงวัฒนธรรม ความนิยมของผู้ชม เปิดสอนให้นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาการกระจายเสียง ของมหาวิทยาลัย Montclair State หากจบหลักสูตรแล้วอาจจะเบื่อการดูทีวีไปเลย                3. วิชาละครน้ำเน่า เป็นวิชาที่สอนการดูละครน้ำเน่าแบบเจาะเข้าไปถึงแก่น ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวเกี่ยวกับละคร และความแตกต่างของเวลาออกอากาศในเวลากลางวันกับกลางคืนเป็นอย่างไร ซึ่งเปิดสอนให้กับนักศึกษาภาควิชาการศึกษาสื่อเชิงเปรียบเทียบ […]