พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ รัชกาลที่9

ผู้เขียนเกิดในยุคที่ประเทศไทยปกครองโดยทหาร ภายใต้นายกรัฐมนตรีชื่อจอมพลถนอม กิตติขจรรองนายกรัฐมนตรีชื่อจอมพลประภาส จารุเสถียร ตอนยังเป็นเด็กผู้เขียนไม่รู้เรื่องการเมืองและไม่เคยสนใจว่าประเทศของเราจะเป็นประชาธิปไตยหรือเผด็จการ จึงได้แต่เล่นสนุกไปวันๆ ตามประสาเด็ก ไม่เคยสนใจการเมืองไม่เคยสนใจว่าแต่ละวันนายกรัฐมนตรีจะไปไหนหรือจะทำอะไร แต่มีสิ่งหนึ่งที่ให้ความสนใจตั้งแต่เริ่มจำความได้ ตอนเป็นเด็กที่บ้านทุกบ้านจะมีรูปภาพของบุคคลผู้หนึ่งติดอยู่บนฝาผนัง ไม่ว่าเราจะไปเยี่ยมบ้านใครเราก็จะเห็นรูปภาพของบุคคลผู้นี้ บางทีก็เห็นบุคคลผู้นี้กับสตรีอีกท่านหนึ่งอยู่คู่กัน เมื่อถามผู้ใหญ่ถึงได้รู้ว่ารูปที่มีทุกบ้านคือพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ผู้เขียนสังเกตว่าคุณพ่อคุณแม่และญาติพี่น้องรักพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 กับสมเด็จพระราชินีมากและเป็นความรักด้วยความจริงใจ ไม่ใช่เฉพาะกับครอบครัวของเรา บรรดาคนอื่นๆ ที่เรารู้จักก็มีความรู้สึกเช่นนี้เหมือนกัน ทุกๆ วันตอนสองทุ่ม ที่บ้านเราเปิดโทรทัศน์ดูข่าว และข่าวที่เสนอในเวลานั้นคือข่าวในราชสำนัก ซึ่งเป็นการนำเสนอข่าวพระราชกรณียกิจของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระราชินีในแต่ละวัน ตั้งแต่วันนั้นถ้ามีโอกาสผู้เขียนจะเฝ้าติดตามการทำงานของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เกือบทุกวันทางโทรทัศน์ – พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พ่อของแผ่นดิน ตลอดเวลาหลายสิบปีตั้งแต่ที่ติดตามงานของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เห็นท่านทำงานตลอดเวลาและงานที่ท่านทำก็เป็นงานเพื่อราษฎร ท่านมีความตั้งใจที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรดีขึ้น ไม่เคยเห็นพ่อทำเพื่อตัวเองเลย ผู้เขียนได้ไปค้นหาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของท่าน ทราบว่าสมัยทรงยังเยาว์ท่านโปรดวิชาวิศวกรรมศาสตร์ แต่ด้วยความเหมาะสมในการเตรียมตัวที่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินในอนาคต ท่านจึงต้องเปลี่ยนมาศึกษาวิชาการปกครองแทน นอกจากนี้ท่านยังศึกษาและฝึกฝนทางด้านการดนตรีด้วยตัวเอง ท่านเป็นผู้ไฝ่การเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ  เพื่อนำความรู้ที่มีไปปรับใช้กับกิจการงานของท่าน เช่นโครงการในพระราชดำริกว่าสองพันโครงการก็มีจุดเริ่มต้นมาจากความรู้ที่ท่านได้ศึกษาและเรียนรู้มา  นอกจากโครงการเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลแล้ว ยังมีโครงการที่ท่านแก้ปัญหาให้กับชาวเมืองอีก อย่างการแก้ปัญหาจราจรและปัญหาน้ำเน่าเสียในเมือง ท่านก่อตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการหลวงอีกมากมาย สิ่งที่ท่านทำโครงการต่างๆ ก็เพื่อประโยชน์แก่ปวงชนชาวไทย พสกนิกรทั้งหลายรวมทั้งจึงพร้อมใจถวายพระนามท่านว่า […]