เมื่อ CIA ไม่ได้มีแค่ในภาพยนตร์ แต่ชีวิตจริงมันยังมีอยู่ตอนนี้

เมื่อ CIA ไม่ได้มีแค่ในภาพยนตร์ แต่ชีวิตจริงมันยังมีอยู่ตอนนี้ เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ รู้จักกับCIA

ความหมายของ “องค์กร C.I.A” คืออะไร                องค์กรลับราชการลับหรือ องค์กร C.I.A (The Central Intelligence Agency) เป็นองค์กรที่รัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา โดย องค์กร C.I.A ได้สถาปนาขึ้นเมื่อปี 1947 ซึ่งองค์กร C.I.Aมีหน้าที่แสวงหาข่าวสาร ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและนอกประเทศ เสนอกับประธานาธิบดี ที่เหมือนเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร และรัฐสภา โดยจะนำข่าวองค์กร C.I.Aใช้ประกอบการวางนโยบายต่างประเทศ แน่นอนว่า องค์กร C.I.Aไม่ได้มีเพียงแค่ในภาพยนตร์หรือซีรีส์อย่างเดียว อะไรบ้างที่ “องค์กร C.I.A” มีจุดยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจ                ก่อนหน้านี้ที่องค์กร C.I.Aจะก่อตั้งในปี 1947 โดยปกติงานราชการลับในต่างประเทศจะเป็นหน้าที่ของ OSS (Office Of Strategic Service) จัดขึ้นระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ปี 1942 โดยพลตรี วิลเลียม ไอ.โดโนแวน (William I. Donovan) เป็นหัวหน้า ดำเนินการมาจนถึงเดือนตุลาคมปี […]