บันทึกเหตุการณ์วันมหาวิปโยค

บันทึกเหตุการณ์วันมหาวิปโยค เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ วันมหาวิปโยค

วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 คือวันที่ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์ว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของประชาธิปไตยไทย ขณะนั้นประเทศไทยอยู่ใต้การปกครองของรัฐบาลเผด็จการทหารโดยมีจอมพลถนอม กิตติขจรเป็นนายกรัฐมนตรีและจอมพลประภาส จารุเสถียรเป็นรองนายกรัฐมนตรี ขณะนั้นประเทศไทยไม่มีรัฐธรรมนูญประชาชนไม่มีสิทธิ์แสดงออกทางประชาธิปไตยใดๆ ในที่สุดเมื่อเกิดความกดดันจนถึงขีดสุดจึงเกิดเหตุการณ์ชุมนุมครั้งใหญ่ของประชาชนและมีการปราบปรามจากฝั่งรัฐบาลจนเป็นที่มาของคำว่าวันมหาวิปโยค – ชนวนของเหตุการณ์วันมหาวิปโยค ชนวนที่เป็นสาเหตุเริ่มต้นของเหตุการณ์วันมหาวิปโยค เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2516 คณะนายทหารและนักธุรกิจจำนวนหนึ่งรวมถึงดาราภาพยนตร์ ใช้เฮลิตอปเตอร์ของทหารเดินทางไปล่าสัตว์ที่ทุ่งใหญ่นเรศวร ขากลับจากการล่าสัตว์เกิดอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม พบซากสัตว์หลายตัวโดยเฉพาะกระทิงในเฮลิคอปเตอร์ เหตุการณ์วันนั้นสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนอย่างมาก นักศีกษากลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติจาก 4 มหาวิทยาลัยออกหนังสือชื่อ”บันทึกลับจากทุ่งใหญ่” ต่อมานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงกลุ่มหนึ่งออกหนังสือชื่อ”มหาวิทยาลัยที่ไม่มีคำตอบ”เพื่อประท้วงเหตุการณ์ในวันนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ถอนชื่อนักศึกษากลุ่มนี้ออกจากมหาวิทยาลัย ทำให้นักศึกษาและประชาชนทำการประท้วงนำไปสู่การชุมนุมใหญ่ในเวลาต่อมา มีการลงชื่อเพื่อเรียกร้องรัฐธรรมนูญ นายธีรยุทธ์ บุญมีนำคณะไปแจกใบปลิวเพื่อรณรงค์การเรียกร้องในครั้งนี้ ทางรัฐบาลสั่งจับกุมคณะผู้แจกใบปลิวจำนวน 13 คนทำให้นำไปสู่การนัดชุมนุมใหญ่ของนักศีกษาและประชาชนหลายแสนคนเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เริ่มจากการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมีการเคลื่อนขบวนไปตามถนนราชดำเนินมุ่งสู่ลานพระบรมรูปทรงม้า รัฐบาลยอมปล่อยตัวผู้ถูกจับทั้ง 13 คนและรับปากว่าจะจัดให้มีการร่างรัฐธรรมนูญประชาชนจึงเริ่มสลายตัว – วันมหาวิปโยค เช้าวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 นายเสกสรรค์ ประชาชนนำนักศึกษาและประชาชนกลุ่มหนึ่งมาที่หน้าพระราชว้งสวนจิตรเพื่อเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัว รัฐบาลกลับสั่งการให้ตำรวจและทหารปราบปรามประชาชนบริเวณหน้าพระราชวังสวนจิตร ประชาชนบางส่วนหนีเข้ามาหลบภัยในสวนจิตรเพื่อพึ่งพระบารมีพระเจ้าอยู่หัว เมื่อทราบข่าวปราบปราม […]