แท้จริงแล้ว วิชาหน้าที่พลเมืองมีความสำคัญจริง ๆ หรือ ?

แท้จริงแล้ว วิชาหน้าที่พลเมืองมีความสำคัญจริง ๆ หรือ ? เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ วิชาหน้าที่พลเมือง

ลองทบทวนดูสิว่า สิ่งที่พวกเขาต้องเรียนในวิชานี้ กับสิ่งที่ต้องปฏิบัติ และแท้จริงแล้ว วิชาหน้าที่พลเมืองมีความสำคัญจริง ๆ หรือ กรณีที่ฝ่ายทางรัฐบาล ออกมาประกาศว่านักเรียนนักศึกษามีหน้าเรียนหนังสือเท่านั้น ไม่มีสิทธิ์มายุ่งกับเรื่องการเมือง หรือแสดงความคิดเห็น เป็นเหตุให้กลุ่มนักเรียนนักศึกษา ประชาชนบางส่วนหรือแม้กระทั่งฝ่ายค้านในฐัฐสภาเกิดความไม่พอใจ เราเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองไปเพื่ออะไร แท้จริงแล้ว วิชาหน้าที่พลเมืองมีความสำคัญจริง ๆ หรือ ? Cr.nateeponlameungdee                หากคุณกำลังเรียน หรือเคยเรียนหนังสือ ทางโรงเรียนจะสอนแทบทุกวิชา ทั้งการคำนวณ สำรวจวิจัย สุขภาพ ภาษาและอื่นๆอรกมายมาย และมีอีกหนึ่งวิชาที่โรงเรียนทุกแห่งต้องได้สอนนักเรียน นั่นคือ วิชาหน้าที่พลเมือง โดยเนื้อหาได้กล่าวถึงสิทธิหน้าที่ของประชาชน การปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ ทำตามหน้าที่ที่กฏหมายกำหนด อย่างเช่นการใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งในระดับตำบลหรือระดับประเทศ และทุกคนก็ปฏิบัติตามที่ได้เรียนมาถึงแม้จะไม่ได้ทั้งหมด แต่ก็พยายามที่จะปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองที่ดี แล้วเหตุใดปัจจุบันการปฏิบัติต้องสวนทางกับสิ่งที่ได้เรียนมา ประชาชนแสดงความคิดเห็นแล้วผิด การเลือกตั้งที่ไม่ได้มาจากการเลือกโดยความคิดของประชาชน ที่ผ่านมาเราเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง ไปเพื่อวัตถุประสงค์ใด เรียนเพื่อให้รู้ไว้เฉย ๆ เรียนเพื่อให้จบแล้วผ่านไปโดยไม่คิดอะไร หรือเรียนมาเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างในการปฏิบัติและการเรียนอยู่ในห้องสี่เหลี่ยม วิชาหน้าที่พลเมือง ถ้าหากเราตัดออกไปไม่เรียนไม่สอน จะเกิดผลดีหรือเสียอย่างไร และอีกอย่างแท้จริงแล้ว วิชาหน้าที่พลเมืองมีความสำคัญจริง ๆ หรือ ? แล้วถ้าบอกว่าสำคัญ […]