แท้จริงแล้ว วิชาหน้าที่พลเมืองมีความสำคัญจริง ๆ หรือ ? เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ วิชาหน้าที่พลเมือง

แท้จริงแล้ว วิชาหน้าที่พลเมืองมีความสำคัญจริง ๆ หรือ ?

ลองทบทวนดูสิว่า สิ่งที่พวกเขาต้องเรียนในวิชานี้ กับสิ่งที่ต้องปฏิบัติ และแท้จริงแล้ว วิชาหน้าที่พลเมืองมีความสำคัญจริง ๆ หรือ กรณีที่ฝ่ายทางรัฐบาล ออกมาประกาศว่านักเรียนนักศึกษามีหน้าเรียนหนังสือเท่านั้น ไม่มีสิทธิ์มายุ่งกับเรื่องการเมือง หรือแสดงความคิดเห็น เป็นเหตุให้กลุ่มนักเรียนนักศึกษา ประชาชนบางส่วนหรือแม้กระทั่งฝ่ายค้านในฐัฐสภาเกิดความไม่พอใจ เราเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองไปเพื่ออะไร แท้จริงแล้ว วิชาหน้าที่พลเมืองมีความสำคัญจริง ๆ หรือ ? Cr.nateeponlameungdee                หากคุณกำลังเรียน หรือเคยเรียนหนังสือ