กำเนิดสีประจำวันทั้งเก้า มีความเชื่อมาจากอะไรบ้าง

กำเนิดสีประจำวันทั้งเก้า มีความเชื่อมาจากอะไรบ้าง เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ สีประจำวัน

เมื่อ  “กำลังประจำวันของวันเกิด”  เป็นเรื่องปกติของมนุษย์                กว่าจะเป็นกำลังประจำวันของวันเกิดนั่น เชื่อเรื่องเทพทั้ง 4 องค์เสด็จมาประชุมกัน ณ เชิงเขาพระสุเมรุ (พระอิศวร พระนารายณ์ พระพรหม และพระอุมา) สำแดงเทวฤทธิ์สร้างพลับพลาพิธี มีบัญชาให้หัสวิสัย กับสุนทรา โดยความหมายของ หัสวิสัย หรือพสุธา สุนทรา หรือวารี ทำหน้าที่พิจารณาสรรพสัตว์ที่ควรจะนำมาเนรมิตชุบขึ้นเป็น “เทวดานพเคราะห์” ตามกำลังประจำวันของวันเกิดนั่นเอง “กำลังประจำวันของวันเกิด” มีอะไรบ้างที่น่าสนใจ                ก่อนจะพูดถึงกำลังประจำวันของวันเกิด ขอเท้าความพสุธาและวารี นึกถึงบุตรทั้งสามที่ได้รับอกุศลกรรมไปเกิดเป็นราชสีห์ เป็นนางในตระกูลเศรษฐี และเป็นผีโขมด กับญาติวงศ์อีก 6 ไปเกิดเป็นคชสาร 1 มหิงสา 1 พยัคฆ์ 1 เป็นฤๅษีตนหนึ่ง เป็นนาค 1 เป็นโค 1 อยู่ในป่าหิมพานต์ โดยพสุธาและวารีตั้งจิตอธิษฐาน ดลใจให้บุตรทั้ง 3 ญาติวงศ์ทั้ง 6 มาอยู่ร่วมกันใกล้ๆ โรงพลับพลาพิธี โดยเทพทั้ง […]