หยาบคายไม่ใช่การแสดงออกเพื่อความเสมอภาค

หยาบคายไม่ใช่การแสดงออกเพื่อความเสมอภาค เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ หยาบคายไม่ใช่ความเสมอภาค

         คนที่ผ่านชีวิตมาจนถึงช่วงปลายอายุขัยและเป็นถึงคนระดับอาจารย์อาวุโสแต่ดันมีทัศนคติวิบัติและมีมิจฉาทิฐิส่วนตัวอย่างหนัก ในความคิดของผู้เขียน ชายแก่คนนี้ไม่ใช่คนที่ควรให้ความเคารพและยกย่องใดๆ ความเห็นของชายแก่คนนี้ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมไทยโดยเฉพาะเรื่องการแสดงออกด้วยคำหยาบคายไม่ว่าจะใช้ในบริบทใดๆไม่ใช่สิ่งที่ดีงามแน่นอน          ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมสูงและดีงามมาตั้งแต่ในประวัติศาสตร์การแสดงออกทางคำพูดที่เหมาะสมดีงามก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นวัฒนธรรมของชาติที่ต้องรักษา แม้ว่าการใช้คำหยาบคายเป็นลักษณะธรรมดาของสังคมไทยบางหมู่บางคณะแต่การแสดงออกแบบนี้ก็ไม่ควรได้รับการเห็นดีงามด้วยและเห็นเป็นเรื่องปกติที่จะใช้คำเหล่านี้อย่างไม่คำนึงถึงกาละเทศะ          ทัศนคติของชายแก่คนนี้คนส่วนใหญ่ในสังคมคงจะรับไม่ได้อย่างแน่นอน ความคิดเรื่องความสนิทสนมและความเสมอภาคโดยนำประเด็นเหล่านี้มาเชื่อมโยงกับการใช้คำหยาบคายมันคือวิธีคิดที่วิปริต การที่บุคคลจะมีความสนิทสนมกันและมีความเสมอภาคกันนั้นการสื่อสารกันด้วยวาจาที่ดีและงดงามการให้เกียรติซึ่งกันและกันคือเรื่องที่ดีและเหมาะสมในสังคมที่เจริญแล้ว          ความสนิทสนมในหมู่เพื่อนผู้ชายและการใช้คำแทนตัวเองและคู่สนทนาโดยใช้คำโบราณว่ากูหรือมึงเป็นเรื่องธรรมดาแต่การใช้คำหยาบคายในการแสดงอารมณ์ร่วมมันไม่ใช่การสนทนาที่ดีงามแน่นอน มันจึงมีขอบเขตของมันซึ่งบุคคลที่มีวุฒิภาวะเพียงพอจะรู้ว่าควรจะหยุดอยู่แค่ไหนถึงเหมาะสม          ดังนั้นสังคมที่เจริญแล้วไม่ควรเห็นว่าการใช้คำพูดที่หยาบคายไม่ว่าจะอยู่ในบริบทใดๆเป็นเรื่องดีหรือเรื่องปกติและเป็นการแสดงออกถึงความสนิทสนมหรือความเสมอภาคแบบที่ชายแก่คนนี้ออกมาให้ความเห็นด้วยอคติส่วนตัว          ปกติแล้วใครก็รู้ว่าชายแก่คนนี้มีจุดยืนและมุมมองอย่างไรโดยเฉพาะแนวคิดที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และตัวเขาเองก็มีส่วนเป็นต้นทางความคิดให้กับกลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัยบางคนและนักธุรกิจการเมืองหมื่นล้านที่มาตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาเพื่อบั่นทอนสถาบัน จนกระทั่งพรรคการเมืองของตัวเองถูกยุบรวมถึงพวกเด็กๆที่ออกมาสร้างความปั่นป่วนให้กับบ้านเมืองอยู่ในวันนี้ด้วยคำพูดคำจาที่หยาบคายถึงขั้นถ่อยสถุนโดยเฉพาะสิ่งที่คนพวกนี้แสดงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์          ดังนั้นวิธีคิดที่ว่าการใช้คำหยาบคายคือการแสดงออกถึงความสนิทสนมและความเสมอภาคของชายแก่คนนี้จึงส่งผลให้เขาเป็นคนล้มละลายทางสังคมไปแล้วในสายตาของคนไทยส่วนใหญ่ที่มีวิจารณญาณและรู้ถึงความเหมาะควรของทัศนคติและการใช้วาจาสื่อสารในสังคม เป็นเพราะชายแก่คนนี้ทำตัวเองแท้ๆ ดังสุภาษิตที่ว่าปลาหมอตายเพราะปากนั่นเอง เครดิตภาพ ฐานเศรษฐกิจ, แนวหน้า, มุสลิมไทยโพสต์ #เรื่องทั่วไป #เกร็ดความรู้รอบตัว #เทคนิคต่างๆ #สาระน่าสนใจ #หยาบคายไม่ใช่ความเสมอภาค