สูบที่ไหนก็อันตราย

สูบที่ไหนก็อันตราย

แม้ว่ากฎหมายปัจจุบันจะห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ แต่นั่นอาจยังไม่ปลอดภัยมากพอ โดยเฉพาะกับเด็กๆ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเบิร์กเลย์ในสหรัฐอเมริกาพบว่า แม้จะออกไปสูบบุหรี่ นอกบ้านหรืออาคาร แต่สารพิษในบุหรี่ก็ยังตกค้างอยู่บนเสื้อผ้าของผู้สูบและติดกลับ เข้ามาในห้อง และอาจมาตกค้างอยู่บนเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ได้ สําหรับผู้ใหญ่ ปริมาณสารพิษที่ตกค้างอาจไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพมากนัก แต่เด็กอาจเลียเสื้อผ้าของพ่อแม่ที่สูบบุหรี่หรือเฟอร์นิเจอร์โดยไม่ตั้งใจ ทําให้ได้รับสารพิษดังกล่าวโดยตรงประกอบกับเด็กอ่อนไหวต่อสารพิษต่าง ๆ อยู่แล้ว จึงอาจส่งผลกระทบที่ร้ายแรงกว่า ดังนั้น จึงไม่ควรสูบบุหรี่ในบ้านหรือในรถ และถ้าอยากให้ลูกปลอดภัยจริงๆ พ่อแม่ควรเลิกสูบบุหรี่ไปเลยจะดีกว่า #อันตรายการจากสูบบุหรี่ #สูบที่ไหนก็อันตราย #สล็อตมือถือ