10 อันตรายจากธรรมชาติ และมนุษย์สร้างขึ้น

10 อันตรายจากธรรมชาติ และมนุษย์สร้างขึ้น เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ อันตรายจากธรรมชาติ

สิ่งมีชีวิตบนโลกถูกสร้างขึ้นและมีวิวัฒนาการต่าง ๆ เพื่อให้ตัวเองและเผ่าพันธุ์อยู่รอดจึงมีการปรับเปลี่ยนหลาย ๆ สิ่งหลาย ๆ อย่างให้เกิดความสมดุล รวมไปถึงการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม บางชนิดมีความพิเศษ น่ารัก สวยงามไม่มีพิษภัยใด ๆ แต่บางชนิดเป็นสิ่งอันตรายจากธรรมชาติ และบางอย่างเกิดจากการกระทำของมนุษย์ มีอะไรบ้างไปติดตามกัน – อันตรายที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและจากมนุษย์                1. บอทูลินัม ท็อกซิน อาวุธเชื้อโรคที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นจากแบคทีเรีย คลอสตริเลียม บอทูลินัม อาศัยอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งออกซิเจน รูปร่างตรงหรือโค้งงอ เคลื่อนไหวไปมาได้ ซึ่งสามารถพบได้ทั่วโลกทั้งในดินและน้ำ ออกฤทธิ์ทำให้เกิดการคลื่นไส้ อาเจียน หมดแรง และเสียชีวิต เมื่อนำมาใช้ในทางสงครามหากพ่นเพียงแค่ 1 กรัม สามารถทำลายชีวิตของมนุษย์ได้มากกว่า 1.5 ล้านคน                2. มนุษย์ เนื่องจากธรรมชาติสร้างให้มีสมอง ทำให้เป็นสัตว์ที่มีความฉลาดแกมโกงที่สุดในโลก และทำร้ายมนุษย์ด้วยกันเอง สัตว์ และอื่น ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ส่งผลให้สภาพแวดล้อมของโลกเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก                3. ปลาแคนดิ รูด หรือปลาไม้จิ้มฟัน เนื่องจากมันมีขนาดเล็ก […]