ทัชมาฮาล ในเมืองอักรา ประเทศอินเดีย

ทัชมาฮาล ในเมืองอักรา ประเทศอินเดีย

ทัชมาศาล สร้างโดยจักรพรรดิชาห์ เจนฮัน ( Empero – Laban ) เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักแด่พระมเหสีมา Shah Jaha ทัช มาฮาล ( Mumtaz Mahal ) ทัชมาฮาลสร้างขึ้นระหว่า สร้างระหว่าง ค.ศ.1630-1648 ณ สวนริมฝั่งแม่น้ำยมนาเมืองอัครา ออกแบบโดยอุสตาด