ทัชมาฮาล ในเมืองอักรา ประเทศอินเดีย

ทัชมาฮาล ในเมืองอักรา ประเทศอินเดีย

ทัชมาศาล สร้างโดยจักรพรรดิชาห์ เจนฮัน ( Empero – Laban ) เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักแด่พระมเหสีมา Shah Jaha ทัช มาฮาล ( Mumtaz Mahal ) ทัชมาฮาลสร้างขึ้นระหว่า สร้างระหว่าง ค.ศ.1630-1648 ณ สวนริมฝั่งแม่น้ำยมนาเมืองอัครา ออกแบบโดยอุสตาด ไอสา (Ustad lsa) สร้างด้วยหิน อ่อนสีขาวจากเมืองมะครานา หินอ่อนสีแดงจากเมืองปาดี บุระ หินอ่อนสีเหลืองจากฝั่งแม่น้ำนรภัทฑ์ เพชรตาแมวจาก กรุงแบกแดด ปะการัง และ หอยมุกจากมหาสมุทรอินเดีย หิน เจียระไนสีฟ้าจากเกาะลังขะ เพชรจากเมืองบนเทลขัณฑ์ ทัชมาฮาล ได้รับการรับรองจากสถาปิกทั่วโลกว่าสร้างได้ถูกสัดส่วน และงดงามที่สุดกว้างยาวด้านละ 100 เมตร ตรงกลางมีโดมสูง 60 เมตร มีหอสูงมีโดมอยู่บนรอบทั้ง 4 มุม ภายใต้โดมใหญ่มีโลงหินอ่อนประดับด้วยอัญมณีมากมายบรรจุอยู่ แต่โลงพระศพจริงๆ อยู่ในอุโมงค์ข้างใต้โลงหินนั้นเดิมชาห์ เจสันตั้งพระทัยจะสร้างสุสานสําหรับพระองค์เองที่อีกฝั่งของแม่น้ำยมนา 100 […]