7 ข้อพัฒนาตนเอง หากอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้น

7 ข้อพัฒนาตนเอง หากอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้น เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ เทคนิคพัฒนาตนเอง

               กลัวการเปลี่ยนแปลงมักเกิดขึ้นกับทุกคนไม่ว่าช่วงวัยไหน เด็ก ผู้ใหญ่ แม้แต่ผู้สูงวัย “อยู่ตรงนี้ก็ดีอยู่แล้ว” มักเป็นคำที่ใช้เพื่อปลอบใจตัวเอง การมองก้าวข้ามในสิ่งที่ตนเองมีอยู่แม้จะมีความเสี่ยงว่าอาจจะ “ดีกว่า” หรือ “ไม่ดีเลย” หลายคนไม่กล้าเสี่ยงเพราะกลัวล้มเหลว แต่หลายคนกล้าที่จะเสี่ยงผลที่ตามมาชีวิตอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น พัฒนาตนเองจนประสบผลสำเร็จได้ดังเป้าหมาย ทั้งในหน้าที่การงาน การเงิน มีชื่อเสียงจนเป็นที่ยอมรับ                การพัฒนาตนเองไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยาก แต่มักเกิดคำถามว่าจะพัฒนายังไง เริ่มจากตรงไหน จะทำได้จริงหรือ? เป็นคำถามที่รอให้คนที่กล้าเข้าไปสัมผัส หากทำแล้ว ตัวเองอาจจะพัฒนาในทางที่ดีขึ้นได้มากกว่าที่คิด 1. เริ่มต้นจากความคิดเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เจอแต่เรื่องดี ๆ ลองสอดสายตามองไปรอบตัวแล้วคิดในเชิงบวกอยู่เสมอ ทุกอย่างไม่มีอะไรดีอะไรแย่ มัวแต่คิดว่าตนเองต้องล้มเหลว สุดท้ายก็จะได้รับผลอย่างนั้น คิดว่าไม่เก่ง ก็จะไม่มีวันเก่ง ลองเปลี่ยนความคิดแล้วตัดสินใจอย่างมั่นคงว่าจะปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างจริงจัง มุ่งมั่นให้เกิดความสำเร็จ แน่นอนว่าคิดบวก คิดดี ได้ดีอย่างแน่นอน 2. ตั้งเป้าหมาย และต้องทำลายให้ได้ วางกรอบแนวทางว่าสิ่งที่ต้องการพัฒนาตนเองด้านใดได้บ้าง จะได้รู้ทิศทางว่าจะต้องเดินไปทางไหน ทำอย่างไร ที่ไหน เมื่อไหร่ แล้วมุ่งไปทำลายเพื่อความสำเร็จที่รออยู่ตรงหน้า 3. แรงจูงใจเมื่อสิ่งที่ทำไปประสบผล เมื่อบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ ควรให้รางวัลแก่ตนเอง อาจเป็นสิ่งของที่อยากได้ หรือเป็นของขวัญจากคนรัก […]