9 กิจวัตร พัฒนาสมอง

9 กิจวัตร พัฒนาสมอง เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ เทคนิคพัฒนาสมอง

สมองจะเริ่มทำงานตั้งแต่เราอยู่ในท้อง ในช่วงแรกจะทำงานเพียงให้ชีวิตอยู่รอดเท่านั้น ยังไม่มีการพัฒนาอย่างเต็มที่ จนกว่าครบหนึ่งขวบจึงจะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน จนถึงประมาณ 4 ขวบ จะพัฒนาไปมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นจะพัฒนามากขึ้นจากการเรียนรู้ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะสิ้นอายุขัย การที่สมองจะเติบโตได้ดีนั้นต้องมีสิ่งเร้าเข้าไปกระตุ้นการทำงาน ดังนั้นกิจวัตรประจำวันอะไรบ้างที่จะช่วยให้พัฒนาสมองได้เป็นอย่างดีมาเรียนรู้และฝึกไปพร้อม ๆ กัน – 9 กิจวัตรที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอเพื่อบำรุงสมอง 1. พบปะผู้คน การออกงานสังคมเพื่อพูดคุยกับผู้ออกเป็นประจำ เป็นกิจวัตรประจำวันที่ทำได้ง่าย ๆ แต่กลับมีประโยชน์ต่อสมองของเราอย่างมากมาย เพราะสมองต้องมีการใช้งานอยู่ตลอดเวลาจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้คงประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่อง 2. ฝึกในการแก้ไขปัญหา เช่น การเลนเกมปริศนา การต่อจิ๊กซอว์ หรือการทำกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด และแก้ไขปัญหา จะช่วยให้สมองทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีความจำดีขึ้นอีกด้วย 3. ออกกำลังกาย จะช่วยเพิ่มปริมาณของเลือดที่ถูกส่งเข้าไปเลี้ยงสมองและส่งผลให้มีการเชื่อมต่อเซลล์ประสาทสมองมากขึ้น ทำให้ระบบความคิด ความจำ ทำงานได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำจะมีความจำดี คิดไว ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น 4. ฝึกสมองเป็นประจำ เช่น โปรแกรม Brain Fitness ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าช่วยให้สมองทำงานได้เป็นปกติแม้ว่าจะมีอายุมากขึ้น หรือเล่นเกมฝึกสมองเพื่อให้มีสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า […]