เมรุที่วัดเกี่ยวข้องอะไรกับเขาพระสุเมรุ?

เมรุที่วัดเกี่ยวข้องอะไรกับเขาพระสุเมรุ? เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ เมรุวัดกับเขาพระสุเมรุ

อ้างอิง : silpa-mag.com         ใครนับถือศาสนาพุทธคงจะมีน้อยมากที่ไม่เคยไปวัด ซึ่งวัดในประเทศไทยหลาย ๆ ที่ก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า ‘เมรุ’ (อ่านว่า เมน) คำถามคือ เมรุ คืออะไร? คงไม่ใช่เมนที่แปลว่าการเป็นแฟนคลับศิลปินคนใดคนหนึ่งในวงนั้น ๆ หรอกนะ คำตอบของคำว่า ‘เมรุ’ ก็คือสถานที่ที่ชาวพุทธใช้ในการทำพิธีเผาศพนั่นเอง ซึ่งก่อนจะนำศพไปเผาตามธรรมเนียมไทยต้องเดินวนรอบเมรุก่อน 3 รอบ จึงจะนำขึ้นเผา แล้วเมรุเผาศพที่เกี่ยวข้องอะไรกับเขาพระสุเมรุ แล้วเขาพระสุเมรุคืออะไร?         เขาพระสุเมรุเป็นเขาที่ตั้งอยู่ศูนย์กลางของโลกและจักรวาล (ตามคติพุทธและพราหมณ์) โดยในหนังสือไตรภูมิพระร่วงบอกว่าเป็นเขาที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 84000 โยชน์ มีภูเขา 3 ลูกรองรับ แถมยังมีทิวเขา 7 ลูกล้อมรอบเป็นชั้น ๆ อีกด้วย และยังมีสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาภูมิ หรือสวรรค์ชั้นที่ 1 คติไตรภูมิ อยู่ใต้เขาพระสุเมรุ – ‘เมรุเผาศพ’ กับ ‘เขาพระสุเมรุ’ คือคำเรียกเดียวกัน         แค่เมรุเผาศพนั้นจำลองเขาพระสุเมรุมาเท่านั้นเอง การที่เราเห็นเมรุเผาศพมีรูปร่างเป็นปล่องไฟสูง ๆ นั่นหมายความว่าเมื่อทำพิธีเผาศพแล้วควันออกมาในที่สูง […]