รุ่งอรุณแห่งความสุขที่สุโขทัย

รุ่งอรุณแห่งความสุขที่สุโขทัย เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ เมืองสุโขทัย

สุโขทัยมีความหมายว่ารุ่งอรุณแห่งความสุข ในอดีตสุโขทัยเป็นอาณาจักรใหญ่ที่เชื่อกันว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศไทย แต่ต่อมาอาณาจักรสุโขทัยเริ่มเสื่อมลงจนตกอยู่ใต้อำนาจของอยุธยา ในเมื่อเกือบสามสิบปีก่อนผู้เขียนเคยมาทำงานที่พิษณุโลกพอมีเวลาว่างวันหยุดมักจะขับรถมาสุโขทัย ในตอนนั้นตัวเมืองสุโขทัยยังเล็กและเป็นเส้นทางผ่านไปยังจังหวัดตาก ถนนจากพิษณุโลกมาสุโขทัยยังเป็นถนนสองเลน ปัจจุบันพัฒนาเป็นถนนสี่เลนแล้วและมีถนนเลี่ยงเมืองตรงไปตากโดยไม่ต้องผ่านเข้าเมือง เวลามาสุโขทัยผู้เขียนมักจะไปเที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตร์และไปสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ต่อมาผู้เขียนมีเหตุที่ต้องไปใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยถึงหกปี จึงมีความคุ้นเคยกับสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจและมีความสำคัญของจังหวัดสุโขทัยจึงขอพาท่านไปเที่ยวที่สถานที่ต่อไปนี้ – อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและศรีสัชนาลัย สถานที่เที่ยวแห่งแรกคืออุทยานประวัติศาสตร์ที่อยู่ที่ตำบลเมืองเก่า อยู่ห่างตัวจังหวัดสุโขทัยไปทางจังหวัดตากประมาณ 10 กิโลเมตร อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอยู่ในกลุ่มของมรดกโลกทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโก้ ร่วมกับ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยและอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เมื่อไปถึงควรจะไปสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชก่อน แล้วค่อยๆขับรถเที่ยวหรือขี่จักรยานเที่ยวภายในกำแพงเมือง มีโบราณสถานที่สำคัญคือ วัดมหาธาตุ วัดศรีสวาย วัดสระศรี วัดตระพังเงิน วัดตระพังทอง ส่วนโบราณสถานที่อยู่นอกกำแพงเมืองทั้งสี่ทิศ วัดพระพายหลวง วัดเชตุพน วัดช้างล้อม วัดตระพังทองหลาง วัดสะพานหิน และวัดศรีชุมที่มีองค์พระประประทานใหญ่คือพระอัจนะต่อจากนั้นให้แวะไปชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหงซึ่งเป็นสถานที่แสดงศิลปวัตถุจำนวนมาก ทุกปีในเดือนพฤศจิกายนจะมีงานเทศกาลลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ ในตัวจังหวัดสุโขทัยขอให้ท่านไปสักการะศาลพระแม่ย่าที่เป็นเทวรูปหินที่เชื่อกันว่าคือพระนางเสืองพระมารดาของพ่อขุนรามคำแหง หลังจากนั้นให้ท่านขับรถออกจากสุโขทัยผ่านอำเภอสวรรคโลกตรงไปทางอำเภอศรีสัชนาลัยเป็นระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตรท่านจะไปถึงอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ซึ่งมีโบราณสถานมากกว่า 40 ที่ เช่น วัดช้างล้อม วัดเจดีย์เจ็ดแถว วัดเขาพนมเพลิง วัดนางพญา และวัดที่สำคัญมากในประวัติศาสตร์คือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองเชลียงที่อยู่ห่างออกไปจากกำแพงอุทยานประมาณ 2 กิโลเมตร อย่าลืมแวะศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์เตาสังคโลกที่อยู่ใก้ลกัน สุโขทัยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามคืออุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ภายในอุทยานมีบ้านพักรับรองของกรมอุทยานแห่งชาติหรือท่านจะกางเต้นท์พักก็ได้ ภายในอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัยมีความสวยงามกว้างขวางมีลำธารและสะพาน มีสนามหญ้ากว้างที่ได้รับการดูแลอย่างดี […]