รู้รึยัง…!!! เรื่องง่ายที่ควรรู้เพื่อตัวคุณ Ep.1

รู้รึยัง…!!! เรื่องง่ายที่ควรรู้เพื่อตัวคุณ Ep.1

จํากัดรส กําจัดไขมัน วิธีที่ทําให้ร่างกายสั่งว่า “อิ่ม” เร็วขึ้น ซึ่งจะช่วยให้รับประทานอาหารได้น้อยคือ การจํากัดรสชาติของอาหารที่รับประทาน เพราะการรับประทานอาหารหลาย ๆ รสชาติ จะส่งผลให้สมองต้องใช้เวลาไปกับการรับรู้รสชาติที่แตกต่างกันไป ดังนั้น กว่าสมอง จะสั่งให้อิ่มได้ อาหารก็ทยอยลงไปอยู่ในกระเพาะหลายจานเสียแล้ว แต่ถ้ารับประทานอาหารที่มีรสชาติเดียว สมองจะสั่งให้รู้สึกอิ่มเร็วขึ้น นักวิจัย จึงแนะนําให้รับประทานอาหารประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงอย่างเดียวตลอดทั้งวัน อย่าเพิ่งรีบคิดว่าชีวิตคงน่าเบื่อแย่ถ้าต้องรับประทานอาหารอย่างเดียวกัน ทั้ง 3 มื้อ