รู้รึยัง…!!! เรื่องง่ายที่ควรรู้เพื่อตัวคุณ Ep.2

รู้รึยัง…!!! เรื่องง่ายที่ควรรู้เพื่อตัวคุณ Ep.2

ไม่อยากอ้วน อย่าทํา หากไม่อยากรับประทาน อาหารมากเกินไปโดยไม่รู้ตัว ควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมในการ รับประทานอาหารดังต่อไปนี้ ฟังเพลงระหว่างมื้ออาหาร – ผลการวิจัยพบว่า เพลงประเภท ฟังสบายที่เปิดคลอเบาๆ ระหว่าง มื้ออาหาร ทําให้คุณรับประทานอาหารมากขึ้นและนานขึ้น ยิ่งถ้าเป็นเพลงเร็วและดัง ก็ยิ่งทําให้รับประทานอาหารเร็วขึ้น ยืนกิน – การยืนรับประทานอาหารจะทําให้รู้สึกว่ากําลังรับประทานอาหารว่าง แม้ว่าสิ่งที่รับประทานจะเป็นข้าวพูนจานกับกับข้าวหลายอย่างก็ตาม กินโน่นนิดหน่อย – ผลการวิจัยพบว่า