โรงเรียนเทพศิรินทร์ของเรา

โรงเรียนเทพศิรินทร์ของเรา เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ โรงเรียนเทพศิรินทร์

ผู้เขียนเป็นนักเรียนเก่าโรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนของเราตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ของที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เพื่อสร้างวัดเทพศิรินทราวาสถวายแก่สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี พระราชมารดา ต่อมาทรงโปรดให้ตั้งโรงเรียนขึ้นในวัดเพื่อให้ราษฎรได้รับการศึกษาให้ทั่วถึง พระราชทานชื่อให้ว่า “โรงเรียนวัดเทพศิรินทราวาส” เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2428 เมื่อโดยตอนแรกรัชกาลที่ 5 ทรงต้องการให้ใช้เป็นสถานที่สอนธรรมะแก่ราษฎร อาคารเรียนแห่งแรกคือศาลาการเปรียญของวัดนั่นเอง ภายหลังจึงมีการสอนวิชาทั่วไปเพิ่มขึ้น อาคารเรียนแรกของโรงเรียนเทพศิรินทร์ชื่อ “ตึกแม้นนฤมิตร์” ซึ่งรัชกาลที่ 5 โปรดให้สร้างขึ้นพร้อมกันกับ“ตึกโชดึกราชเศรษฐี” ซึ่งพระยาโชดึกราชเศรษฐีบริจาคเงินให้ ทั้งสองอาคารสร้างเสร็จพร้อมกัน ส่วนอาคารเรียนหลังที่สามและสี่สร้างเสร็จในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 คือ “ตึกเยาวมาลย์อุทิศ” และ “ตึกปิยราชบพิตรปดิวรัดา” ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองมีเครื่องบินมาทิ้งระเบิดทำให้ ”ตึกแม้นนฤมิตร์” เสียหายหนัก กระทรวงศึกษาร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าจึงร่วมกันสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นมาทดแทนโดยคงศิลปะโกธิคตามแบบเดิมและตั้งชื่อว่า ”ตึกแม้นศึกษาสถาน” ต่อมาโรงเรียนเทพศิรินทร์ขออนุญาตใช้อาคารของวัดหลังหนึ่งชื่อ ”ตึกนิภานภดล” เป็นตึกเรียน เมื่อโรงเรียนมีจำนวนนักเรียนมากขึ้นจึงรื้ออาคารเรียนเดิมสองหลังคือ “ตึกเยาวมาลย์อุทิศ” และ“ตึกปิยราชบพิตรปดิวรัดา” และสร้างตึกใหม่สูง 6 ชั้นขึ้นมาทดแทน และตั้งชื่อว่า ”ตึกเยาวมาลย์อุทิศปิยราชบพิตรปดิวรัดา” ต่อมาโรงเรียนเทพศิรินทร์สร้างอาคารอีกสามหลังคือ “อาคารภาณุรังษี”, “อาคารรัชมังคลาภิเษก 2531” และ “อาคารเทิดพระเกียรติ” โรงเรียนของเราเคยเป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลรัชกาลที่ 8 […]