มารู้จัก Fake news กันเถอะ

มารู้จัก Fake news กันเถอะ เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ Fake news

ในปัจจุบันทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ในโลกโซเชียลมีเดีย และในแต่ละวันมีข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ มากมาย และข้อมูลที่เราได้รับก็ได้รับมาจากหลายแหล่งที่แตกต่างกันไป เราในฐานะคนรับข้อมูลข่าวสาร เราต้องเป็นคนคัดกรองข้อมูลข่าวสารที่ได้รับว่าเป็นข้อมูลจริงหรือข้อมูลเท็จ หากเราไม่คัดกรองให้ดีแล้วเราอาจได้รับผลเสียตามมาในแง่ของการรับข้อมูลเท็จ และทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าข้อมูลเท็จได้ก่อให้เกิดปัญหาในวงกว้างของทุกสังคม ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่บิดเบือน ข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเข้าใจ หรือแม้กระทั่งมีจุดประสงค์ที่ไม่ดี ข้อมูลเท็จเหล่านี้ ขอเรียกรวมๆว่า fake news ซึ่งได้มีการแบ่งรูปแบบระดับความรุนแรงของ fake news  ซึ่งมีรูปแบบไหนบ้างไปดูกัน ที่มารูปภาพ:http://www.okmd.tv/blogs/all-things-digi 1.เสียดสี/ตลก (Satire or Parody) จะเป็นรูปแบบของเชิงล้อเลียน เชิงตลกขบขัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความบันเทิง ซึ่งรูปแบบ Fake news แบบนี้จะมีระดับความรุนแรงที่น้อยที่สุด เพราะเจตนาไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ 2. โยงมั่ว (False connection) การโยงมั่วเกิดจากข่าว 2 ข่าว ไม่มีความเกี่ยวข้องกันแต่ถูกนำมากล่าวไว้ในเรื่องเดียวกัน เพราะเกิดจากความไม่เข้าใจและไม่มีความรู้ในสิ่งที่เขียน Content หรือต้องการสร้างรายได้ โดยการอ้างอิงข้อมูลที่น่าเชื่อถือแล้วโยงขายของ เป็นต้น ซึ่งความรุนแรงในรูปแบบนี้ จะยังไม่เป็นการหวังผลชวนเชื่อในระดับสังคมวัฒนธรรม 3. ทำให้เข้าใจผิด (Misleading) เป็นรูปแบบจงใจให้เกิดความเข้าใจผิด หรือการตั้งใจใช้ถ้อยคำเพื่ออธิบายผิด […]