ทำไมกาแฟ Starbucks ถึงได้รับความนิยมไปทั่วโลก

ทำไมกาแฟ Starbucks ถึงได้รับความนิยมไปทั่วโลก เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ Strabucks

               ปัจจุบันร้านกาแฟสตาร์บัคส์มีสาขาทั่วโลกมากว่า 30,000 แห่ง ความชื่นชอบในรสชาติกาแฟ Starbucks เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกว่ามีคุณภาพมาตรฐานเหมือนกันทั้งหมด สตาร์บัคส์จึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นบริษัทที่มีการบริหารจัดการที่ดีในการดูแลลูกค้า พนักงานมีความภักดีต่อองค์กรในภาพรวมสูง ไม่แปลกที่สตาร์บัคส์จะกลายเป็นผู้นำร้านกาแฟที่เป็นที่นิยมไปทั่วโลก – สร้างแบรนด์และยกระดับ                สตาร์บัคส์มีแนวความคิดอันล้ำเลิศ เข้าใจลักษณะของคนแต่ละท้องที่ “ภูมิศาสตร์ คือรสชาติแห่งกาแฟ” เป็นแนวความคิดก้าวสำคัญที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของชุมชนผู้ปลูกเมล็ดกาแฟทั่วทุกมุมโลกอย่างไม่รู้จบ สตาร์บัคส์ได้ร่วมทำงานกับผู้ปลูกเมล็ดกาแฟซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญ สร้างการรับรู้และดำเนินการโดยยึดหลักรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนคือปัจจัยสำคัญ มองเห็นสภาพเศรษฐกิจ สังคม ความเป็นอยู่ของผู้ปลูกเมล็ดกาแฟ เมื่อเกิดคำถามที่ว่ากาแฟ Starbucks ทำไมถึงแพง?  คำตอบคือสตาร์บัคส์รับซื้อวัตถุดิบจากผู้ปลูกในราคาแพงนั่นเอง จึงเป็นส่วนที่ช่วยให้ผู้ปลูกกาแฟได้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ด้วยการดำเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมของผู้ปลูกเมล็ดกาแฟ ทำให้สตาร์บัคส์กลายเป็นผู้นำด้านกาแฟในระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นการคั่ว การขาย การส่งออกเมล็ดกาแฟ ส่งไปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นที่วางจำหน่ายทั่วไป – ระดับโลกสู่เมืองไทย                ร้านกาแฟ starbucks ในประเทศไทยมีสาขามากกว่า 70 แห่ง ด้วยนโยบายแบบเดียวกันทั่วโลก ที่มุ่งเน้นให้การช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมของผู้ปลูกเมล็ดกาแฟให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ทำให้ร้านกาแฟ starbucks กลายเป็นร้านยอดนิยมของคนไทยและคนต่างชาติ เพราะมั่นใจว่า กาแฟทุกแก้วที่ลิ้มรสได้ช่วยเหลือชุมชน สังคม พัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างดี […]